ประวัติและตราสัญลักษณ์  
   ข้อมูลสภาพทั่วไป  
       ลักษณะที่ตั้ง  
       ลักษณะทางสังคม  
       ลักษณะทางเศรษฐกิจ  
       ลักษณะทางด้านทรัพยากร  
       ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน  
   ข้อมูลหมู่บ้าน  
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
   คณะผู้บริหาร  
   สมาชิกสภา  
   หัวหน้าส่วนราชการ  
       เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด  
       เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง  
       เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา  
       เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ  
     
  ผลงาน อบต.  
  รายรับรายจ่าย  
 
  สำนักงานปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
  ส่งรายงานการตติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แจ้งการใช้แผนสามปี(2557-2559)
แผนพัฒนาสามปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
 
 
   พ.ร.บ./พ.ร.ก.  
   กฎกระทรวงและระเบียบ  
   
     
   
  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่  
     
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
   
     
 
     
 


โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 7กิจกรรมย้อนหลัง
การแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดการบินไทย วันที่ 8 ก.ค.2557
การฝึกอาชีพจักรสานหมวกด้วยพางพารา หมู่ที่ 8 บ้านคลองวังจิก
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ สร้างเครือข่าย ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556
งานชมพู่หวาน และของดีคลองหาดประจำปี 2556
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
          © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6